Farské oznamy

 

  • Do konca októbra si môžete objednať časopis SLOVO - iba 16 € za 26 čísel pútavého čítanie s nástenným kalendárom a časopis MISIONÁR - iba 13 € za 12 čísel s rozjímaniami a stolovým kalendárom. Prišli aj podielové knihy a kalendáre zo Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktoré si môžete vyzdvihnúť, po telefonickom kontakte s kňazom a zaplatiť členský poplatok na rok 5 €, v zakrestii. Zároveň si takto môžete obnoviť hramoty (priezviska rodín), za ktorých sa budem modliť 2. 11. 2020 liturgiu s panychídou.

  • Vzhľadom na to, že sa teraz príjem na chrám zníži, vaše dary na chrám môžete oferovať osobne v chráme alebo zaslať na farský účet:: SK93 0900 0000 0050 3617 1787. Pán Boh zaplať a odmeň.

  • Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Tormová a Mariščáková. Ďakujeme! Pán Boh odmeň!

  • Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Mateja Tormu. Ďakujeme! Pán Boh odmeň!