Farské oznamy

 

  • Drahí veriaci, keďže sa zatiaľ pandemická situácia nezlepšuje, naďalej slávime neverejné sv. liturgie. Neochabujte preto v modlitbe! Priamy prenos z mnohých gréckokatolíckych sv. liturgií môžete sledovať cez internetovú TV Logos - www.logos.tv. V prípade farských záležitostí, ako sú svätá spoveď, zaopatrenie chorých, darovanie úmyslu na svätú liturgiu, prosby či poďakovania, či iné farské záležitosti, ma neváhajte kontaktovať. Program bohoslužieb nájdete aj na našom farskom webe – www.falkusovce.fara.sk.

  • Dar na chrám v Ložíne: rodina Megisová 100 €. Pán Boh zaplať a štedro odmeň!

  • Svoj milodar na Jarnú zbierku na charitu môžete zaslať na IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409 alebo mi zavolajte. Pán Boh zaplať!