Klokočovská ikona
Jubilejný rok Klokočov 2020

Košická eparchia 1. januára započala prežívanie Jubilejného roka osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Pozýva všetkých ľudí k spoločnému prežívaniu Jubilejného roka, v rámci ktorého sa bude konať viacero aktivít. O všetkých podujatiach, týkajúcich sa Jubilejného roka je možné získať informácie na webovej stránke, kde sú priebežne aktualizované.

Viac informácií

Vladyka Milan odpovedá
Odpovede na Vaše otázky

"Mnohokrát sa dnešný človek už nevie tešiť z ničoho, lebo stratil tento rozmer života, v ktorom sa už nenachádza priestor pre takéto stretnutie s Bohom. Treba sa vrátiť k takémuto čakaniu na Boha, v ktorom čas konkrétneho zážitku z jeho blízkosti neurčujeme my, ale on sám."

vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

Viac informácií

TV Logos
Kresťanská televízia východnej cirkvi

Logo televízie LOGOS vyjadruje jej základné poslanie, prinášať dnešnému človeku Krista. Centrálny monogram pozostáva z gréckych písmen X (chí) a P (ró), čo vyjadruje vzkrieseného Krista. K nemu sú priradené po bokoch dva logogramy, a to počiatočné a konečné písmeno gréckej abecedy alfa a omega. Ich obsiahlejší zmysel nachádzame v biblickej knihe Zjavenia apoštola Jána...

Viac informácií

Citát na dnešný deň

" Prečo je tak ťažké uveriť, že Boh odpúšťa? Lebo kresťan neodpúšťa! "
- vladyka Peter Rusnák